Aviva chọn an vui

Aviva chọn an vui – Sống hạnh phúc cho hiện tại và cùng vun đắp tương lai

Aviva Chọn An Vui giải pháp tài chính hiệu quả giúp khách hàng thực hiện những kế hoạch lâu dài như đầu tư học tập cho con yêu, tạo dựng tài sản bền vững, hay chăm lo cho cha mẹ ở tuổi xế chiều.
Cuộc sống là một hành trình dài của những kỳ vọng và ước mơ về một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta bị cuốn vào vòng xoay hối hả của lo toan mà quên mất việc tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống hàng ngày. Thay vì mải miết tìm kiếm và đuổi theo hạnh phúc xa xôi, chúng ta có thể chủ động “Chọn” một cuộc sống “An Vui” với một kế hoạch đầu tư hiệu quả và bảo vệ toàn diện ngay hôm nay. Hãy sống hạnh phúc cho hiện tại và cùng vun đắp cho tương lai với sự đồng hành của Aviva Chọn An Vui.
Aviva chọn an vui

3000 ngày 

 

HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN

300% 

 

SỐ TIỀN BẢO HIỂM ( QUYỀN LỢI BỆNH HIỂM NGHÈO GIAI ĐOẠN SAU)

20% 

 

GIÁ TRỊ TÀI KHOẢN HỢP ĐỒNG ĐƯỢC CHI TRẢ NGAY KHI CÓ YÊU CẦU GIẢI QUYẾT QLBH TỬ VONG

8  

 

SẢN PHẨM BẢO HIỂM BỔ SUNG MỚI RA MẮT CÙNG SẢN PHẨM BẢO HIỂM CHÍNH 

TẠI SAO NÊN LỰA CHỌN AVIVA CHỌN AN VUI

Bảo vệ toàn diện

Bảo vệ toàn diện

– Chi trả đến 300% STBH khi gặp rủi ro do tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau nếu khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm bổ sung

Đầu tư đảm bảo

Đầu tư đảm bảo

– Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn giúp gia tăng khoản tích lũy của Hợp đồng

Giải pháp linh hoạt

Giải pháp linh hoạt

– Linh hoạt thời gian đóng phí và kế hoạch bảo vệ với các sản phẩm bảo hiểm bổ sung đa dạng

Bảo hiểm aviva chọn an vui

THÔNG TIN CHUNG CỦA AVIVA CHỌN AN VUI

 Tuổi tham gia  1 tháng – 70 tuổi 
 Tuổi đáo hạn hết 98 tuổi
 Thời hạn hợp đồng 99 tuổi trừ tuổi tham gia
 Thời hạn đóng phí bằng thời hạn hợp đồng
 Định kỳ đóng phí tháng, quý, nửa năm, năm
 Bảng kế hoạch tài chínhVui lòng liên hệ tại đây
 Điều khoản sản phẩmVui lòng liên hệ tại đây 
Tài liệu sản phẩmVui lòng liên hệ tại đây

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA AVIVA CHỌN AN VUI

Toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng được trả vào ngày liền sau Ngày đáo hạn Hợp đồng.

Lựa chọn giữa Quyền lợi cơ bản và Quyền lợi nâng cao.

Quyền lợi cơ bản: Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả giá trị LỚN HƠN giữa Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài khoản đóng thêm.

Quyền lợi nâng cao: (Từ năm 66 tuổi, QL nâng cao sẽ chuyển thành QL cơ bản): Khi khách hàng không may tử vong, Aviva chi trả TỔNG của Số tiền bảo hiểm và Giá trị tài khoản cơ bản cộng với Giá trị tài hoản đóng thêm

Bằng quyền lợi bảo hiểm tử vong.

Từ ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 5, khách hàng được nhận Quyền lợi Duy trì Hợp đồng (% trên phí BH cơ bản trung bình của Sản phẩm bảo hiểm chính)

 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 5 đến 9: 10%
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 10 đến 14: 15% 
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 15 đến 19: 20% 
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 20 đến 24: 40% 
 • Ngày kỷ niệm Hợp đồng thứ 25 trở đi: 75%

Quyền lợi bảo hiểm của aviva chọn an vui

 Bảng minh họa quyền lợi Aviva chọn an vui

Bảng minh họa quyền lợi aviva chọn an vui

SẢN PHẨM BỔ TRỢ CỦA AVIVA CHỌN AN VUI

Lựa chọn tham gia các Sản phẩm bảo hiểm bổ sung (SPBHBS) đa dạng để có một giải pháp bảo vệ toàn diện.

Cá nhân trong độ tuổi 01 tháng – 70 tuổi được tham gia Sản phẩm bảo hiểm bổ sung và được bảo vệ đến hết 74 tuổi.

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bảo hiểm tử vong và TTTBVV 

Quyền lợi bảo hiểm:

 • 100% Số tiền bảo hiểm trong trường hợp Người được bảo hiểm tử vong hoặc bị Thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo nhiều giai đoạn

Quyền lợi bảo hiểm:

 • QLBH Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm (chi trả tối đa 2 lần): 50% STBH/lần
 • QLBH Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau (chi trả tối đa 1 lần): 150% STBH
 • Tổng số tiền chi trả tối đa của sản phẩm: 150% STBH.
 • Số bệnh được bảo hiểm: 105 bệnh
Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện

Hỗ trợ chi phí nằm viện 

Quyền lợi bảo hiểm:

 • Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện: 0,2% STBH/ngày
 • Trợ cấp giảm thu nhập do Nằm viện đặc biệt: 0,4% STBH/ngày
 • Hỗ trợ chi phí chăm sóc y tế (tối đa 3 lần/năm HĐ): 2% STBH
 • Số ngày nằm viện được chi trả Trợ cấp giảm thu nhập lên tới 150 ngày nằm viện trong mỗi Năm hợp đồng, 3000 ngày trong thời hạn bảo hiểm

Miễn trừ chi phí do Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau 

Quyền lợi bảo hiểm:

Khi Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, Aviva miễn khấu trừ phí Quản lý HĐ và phí bảo hiểm rủi ro cho Người được bảo hiểm chính theo sản phẩm bảo hiểm chính và các SPBHBS

Miễn đóng phí bảo hiểm

Miễn trừ chi phí do tử vong hoặc TTTBVV

Quyền lợi bảo hiểm:

Khi Người được bảo hiểm bị tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, Aviva miễn khấu trừ phí Quản lý Hợp đồng và phí bảo hiểm rủi ro cho Người được bảo hiểm chính theo sản phẩm bảo hiểm chính và các SPBHBS

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau

 Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau 

Quyền lợi bảo hiểm: 

 • Khi Người được bảo hiểm mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau, Aviva chi trả 100% STBH cho mỗi lần mắc bệnh, tối đa 3 lần chi trả.
 • Đồng thời, miễn phí BH rủi ro của SPBHBS này.
 • Số bệnh được bảo hiểm: 50 bệnh
Bảo hiểm tai nạn cá nhân

Bảo hiểm tai nạn cá nhân

Quyền lợi bảo hiểm: 

– Nếu Người được bảo hiểm tử vong do:

 • Tai nạn khi du lịch nước ngoài: Aviva chi trả 300% STBH
 • Tai nạn giao thông công cộng: Aviva chi trả 200% STBH
 • Tai nạn khác: Aviva chi trả 100% STBH

– Nếu Người được bảo hiểm bị Thương tật vĩnh viễn do tai nạn: Aviva chi trả tối đa 100% STBH

– Nếu Người được bảo hiểm bị Bỏng mức độ 3 trở lên: 100% STBH

Bảo hiểm hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Quyền lợi bảo hiểm: 

 • Trả 2%, 5%, 10%, hoặc 20% STBH nếu Người được bảo hiểm phải phẫu thuật.
 • Tổng quyền lợi chi trả 100% STBH

Nguồn: Aviva.com.vn

0972824333
0972824333