Aviva sống chủ động

Aviva sống chủ động – Giải pháp hỗ trợ tài chính trước bệnh hiểm nghèo

“Hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ xuất hiện khi bạn cứ đứng mãi một chỗ và chờ đợi.” 

Cuộc sống vốn là một hành trình dài với vô vàn những kế hoạch và các biến động bất ngờ. Trong đó, mỗi người tự quyết định quá trình đi đến mục tiêu của riêng mình. Việc chủ động tìm kiếm giải pháp chuẩn bị ngay từ ngày hôm nay là cách để tiếp thêm sức mạnh cho bạn, giúp bạn vững bước trên chặng đường sắp tới mà không âu lo hay ưu phiền. 

Hãy để Aviva – Sống Chủ Động là người bạn đồng hành trong hành trình hướng tới tương lai của bạn và gia đình.

Aviva sống chủ động

LÝ DO LỰA CHỌN AVIVA SỐNG CHỦ ĐỘNG

Bảo vệ vượt trội

– Bảo vệ trước các bệnh hiểm nghèo ngay từ giai đoạn sớm và có thêm các khoản hỗ trợ tài chính, với quyền lợi bảo vệ lên tới 300% STBH

Tiết kiệm hấp dẫn

– Một kế hoạch tài chính đảm bảo với quyền lợi tiết kiệm không nhỏ hơn 300% STBH, bao gồm quyền lợi trường thọ, quyền lợi đáo hạn, quyền lợi tiền mặt định kỳ, bảo tức và lãi tích lũy.

Lựa chọn đa dạng 

– Nhiều sự lựa chọn về thời hạn đóng phí, với thời hạn bảo vệ dài (đến hết 99 tuổi)

THÔNG TIN CHUNG AVIVA SỐNG CHỦ ĐỘNG

 Tuổi tham gia 1 tháng – 65 tuổi
 Tuổi khi hợp đồng đáo hạn Hết 99 tuổi
 Thời hạn hợp đồng 100 trừ tuổi tham gia
 Thời gian đóng phí 1 ;3 ;5 ;10 ;15 ; 20 hoặc 30 năm
 Định kì đóng phí Năm/ nửa năm/ quý/ tháng
 Tài liệu sản phẩm Vui lòng tham khảo tại đây
 Điều khoản sản phẩm Vui lòng tham khảo tại đây

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM CỦA AVIVA SỐNG CHỦ ĐỘNG

 QUYỀN LỢI BẢO VỆ CỦA AVIVA SỐNG CHỦ ĐỘNG

1. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm (trước 75 tuổi)

  • Aviva chi trả 50% STBH khi NĐBH phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo ở giai đoạn sớm
  • Aviva hỗ trợ 2,5% STBH mỗi tháng trong 06 tháng tiếp theo (*)
  • QL Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm được chi trả tối đa 02 lần, với tổng số tiền lên tới 01 tỷ đồng (không bao gồm khoản trợ cấp hàng tháng), tối đa 01 lần cho mỗi nhóm bệnh hiểm nghèo
2. Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau (trước 75 tuổi)
  • Khách hàng nhận 100STBH để người bệnh an tâm chữa bệnh (tối đa 01 lần, tổng số tiền không quá 4 tỷ đồng)
  • Hợp đồng chính được miễn đóng phí kể từ ngày đến hạn đóng phí tiếp theo (ngay sau ngày NĐBH mắc Bệnh hiểm nghèo giai đoạn sau).
3. Quyền lợi bảo hiểm tử vong
  • Nhận 300% STBH nếu NĐBH tử vong trước khi đạt 75 tuổi
  • Nhận 100% STBH nếu NĐBH tử vong vào hoặc sau ngày đạt 75 tuổi

Quyền lợi bảo hiểm tử vong sẽ được cộng với Quyền lợi tiết kiệm tích lũy (nếu có); trừ đi Khoản nợ (nếu có) và Quyền lợi bảo vệ đã trả mà chưa được đối trừ (nếu có).

QUYỀN LỢI TIẾT KIỆM

1. Quyền lợi tiền mặt định kỳ (**)

Khi Hợp đồng còn hiệu lực và trước khi NĐBH 75 tuổi, Aviva sẽ trả 01% STBH vào đầu năm hợp đồng thứ 2 và mỗi 3 năm sau đó.

2. Bảo tức

Là khoản lãi chia cho Hợp đồng được công bố hàng năm căn cứ vào thặng dư (nếu có) của Quỹ chủ hợp đồng tham gia chia lãi.

3. Quyền lợi trường thọ

Vào Ngày kỷ niệm hợp đồng NĐBH chính đạt 75 tuổi, Aviva sẽ trả 200% STBH. Quyền lợi này sẽ được trừ đi tổng quyền lợi bảo vệ đã trả (nếu có) và Khoản nợ (nếu có) trước khi thanh toán.
Số tiền này có thể được tích lũy theo lãi suất đầu tư được Aviva công bố (có thể rút một phần hoặc toàn bộ sau đó). 

4. Quyền lợi đáo hạn

Nếu NĐBH sống đến hết ngày đáo hạn hợp đồng, khách hàng sẽ nhận được 100% STBH.
Quyền lợi này sẽ được cộng với toàn bộ khoản tích lũy còn lại (nếu có) của quyền lợi tiền mặt định kỳ, Bảo tức (nếu có) và quyền lợi trường thọ trừ đi Khoản nợ (nếu có) và khoản quyền lợi bảo vệ chưa được đối trừ (nếu có) trước khi thanh toán.

(*) Khoản trợ cấp hàng tháng sẽ chấm dứt vào ngày trả Quyền lợi trường thọ. Khoản trợ cấp này sẽ không được trả nếu NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm thuộc nhóm bệnh trẻ em khi dưới 19 tuổi hoặc NĐBH mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn sớm thuộc nhóm bệnh người già khi từ 50 tuổi đến dưới 75 tuổi (theo Danh mục Bệnh hiểm nghèo được bảo hiểm).

(**) Các quyền lợi có thể rút hoặc sử dụng để đóng Phí bảo hiểm đến hạn; hoặc để lại tại Aviva để tích lũy theo lãi suất đầu tư được Aviva công bố.

 

SẢN PHẨM BỔ TRỢ CỦA AVIVA SỐNG CHỦ ĐỘNG

Lựa chọn tham gia các Quyền lợi bổ sung đa dạng để có một giải pháp bảo vệ toàn diện không những cho bản thân mà còn cho các thành viên khác trong gia đình
Bảo hiểm hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Bảo hiểm hỗ trợ chi phí

phẫu thuật

Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện

Bảo hiểm hỗ trợ 

chi phí nằm viện

Miễn đóng phí bảo hiểm do

bệnh hiểm nghèo 

Miễn đóng phí bảo hiểm

Miễn đóng phí bảo hiểm

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trẻ em

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 

dành cho trẻ em 

Bảo hiểm tử kỳ

 Bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bảo hiểm tử vong và 

TTTBVV do tai nạn

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng 2015

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 

mở rộng 2015 

Nguồn: Aviva.com.vn

0972824333
0972824333