Aviva Yêu thương trọn vẹn

900 ngày 

 

ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI PHÍ NẰM VIỆN 

300% ngày 

 

QLBH TỬ VONG DO TAI NẠN GIAO THÔNG CÔNG CỘNG  

2 tỉ

 

QLBH BỆNH HIỂM NGHÈO
GIAI ĐOẠN CUỐI  

100% 

 

QUYỀN LỢI HỖ TRỢ CHI PHÍ PHẪU THUẬT 

Aviva Yêu thương trọn vẹn – Giải pháp bảo vệ và đầu tư trọn đời

Tình yêu bắt nguồn từ sự quan tâm tốt nhất dành cho những người yêu thương. Nhưng tình yêu ấy sẽ thực sự được chu toàn khi bạn biết tự bảo vệ và có một kế hoạch tốt nhất cho chính bản thân mình. Hiểu rằng chỉ khi an tâm về sức khoẻ và tài chính, ta mới có thể bình tâm chăm lo cho gia đình và cống hiến cho sự nghiệp, Aviva mang đến sản phẩm bảo vệ và đầu tư Yêu Thương Trọn Vẹn giúp bạn tận hưởng cuộc sống bình an bên những người thân yêu.

LÝ DO LỰA CHỌN AVIVA YÊU THƯƠNG TRỌN VẸN

Bảo vệ toàn diện

– Quyền lợi bảo vệ tối ưu với rủi ro tử vong

– Gia tăng quyền lợi với các sản phẩm bổ trợ

Đầu tư đảm bảo

– Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn

– Không mất phí ban đầu khi phân bổ phí vào tài khoản đóng thêm

Giải pháp linh hoạt

– Lựa chọn Số tiền bảo hiểm theo nhu cầu

– Thời hạn đóng phí đa dạng

THÔNG TIN CHUNG 

Tuổi tham gia  1 tháng – 65 tuổi 
 Tuổi đáo hạn  100 tuổi
 Thời hạn hợp đồng  100 trừ tuổi tham gia
Thời hạn đóng phí  5; 10 năm; đến hết năm 75 tuổi
 Định kỳ đóng phí  Nửa năm, năm
 Thời hạn bảo hiểm  76 trừ tuổi tham gia
 Bảng kế hoạch tài chính Vui lòng tham khảo tại đây
 Điều khoản sản phẩm Vui lòng tham khảo tại đây 

QUYỀN LỢI BẢO HIỂM YÊU THƯƠNG TRỌN VẸN AVIVA

Quyền lợi bảo vệ.

  • Quyền lợi tử vong tối ưu với quyền lợi cơ bản và quyền lợi nâng cao.
  • Bảo hiểm tử vong do tai nạn lên đến hơn 300% Số tiền bảo hiểm.
  • Quyền lợi bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối.
  • Quyền lợi đảm bảo duy trì hợp đồng trong 3 năm đầu tiên.

Quyền lợi đầu tư

  • Quyền lợi duy trì hợp đồng hấp dẫn từ Ngày kỉ niệm hợp đồng thứ 5.
  • Lãi suất cam kết tối thiểu lên đến 4,5%/năm.
  • Miễn phí ban đầu khi phân bổ Phí đóng thêm và Phí rút rút tiền từ Giá trị tài khoản đóng thêm
  • Toàn bộ Giá trị tài khoản hợp đồng được trả vào ngày đáo han hợp đồng.

Minh họa quyền lợi 

SẢN PHẨM BỔ TRỢ

Lựa chọn tham gia các Quyền lợi bổ sung đa dạng để có một giải pháp bảo vệ toàn diện không những cho bản thân mà còn cho các thành viên khác trong gia đình
Bảo hiểm hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Bảo hiểm hỗ trợ chi phí

phẫu thuật

Bảo hiểm hỗ trợ chi phí nằm viện

Bảo hiểm hỗ trợ 

chi phí nằm viện

Miễn đóng phí bảo hiểm do

bệnh hiểm nghèo 

Miễn đóng phí bảo hiểm

Miễn đóng phí bảo hiểm

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo trẻ em

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 

dành cho trẻ em 

Bảo hiểm tử kỳ

 Bảo hiểm tử kỳ

Bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn

Bảo hiểm tử vong và 

TTTBVV do tai nạn

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo mở rộng 2015

Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo 

mở rộng 2015 

Nguồn: Aviva.com.vn

0972824333
0972824333